,, Подкрепа за успех”, Български език-роден език

В прогимназиален етап е сформирана една група за обучителни затруднения по БЕЛ към проекта,, Подкрепа за успех”,  Български език-роден език, с ръководител Руска Тенева. I. Цели: Преодоляване на пропуските при усвояването на знанията по Български език и литература в 6.клас. II. Очаквани резултати: Повишаване равнището … прочети още…

„Подкрепа за успех“- Български език и литература I и II клас

Маргарита Димитрова е ръководител на „Подкрепа за успех“- Български език и литература I и II клас. В проекта участват 5 деца от I и II клас. Учениците се ограмотяват и повишават равнището си на знания. Това става чрез разнообразни езикови задачи и игрови похвати. Занимателният … прочети още…