Колектив на ОУ ‘Паисий Хилендарски’ село Бояново:

Ръководство

 • Златка Ангелова

  Директор

Учители – Начален етап

 • Маргарита Димитрова

 • Гергана Христова

Учители – Прогимназиален етап

 • Руска Тенева

 • Натали Танева

 • Живко Христов

Учители в група ЦОУД

 • Петя Андонова

Административен персонал

 • Кристина Митева

  главен счетоводител

 • Мария Драганова

  касиер-домакин

Обслужващ и помощен персонал

 • Пенка Дросева

  хигиенист