История на ОУ ‘Паисий Хилендарски’

Училището в село Мурсатлий се открива през ноември 1863 година. За учебна сграда е служила малка самостоятелна стаичка в днешния черковен двор. През първата година са се обучавали пет – шест ученици.

Първи учители са били даскал Георги от село Попово и Петър Калчев от село Бояново. По – късно учителства Михаил Инджов. След Освобождението са учителствали Иван Кривошиев, Димитър Станков, Тодор Ненов и Кръстьо Върбанов. За учебно помещение тогава се е ползвала къщата на Недялко Димов.

От 1901 година до 1936 г. за училище се използва селски хамбар до моста на реката, на мястото на днешното кметство. До 1908 г. главен учител е бил Кальо Калчев, а след това Янко Тодоров от с. Бояново, който е бил дълги години главен учител на училището. Неговата съпруга Мита Янкова учителства 25 години. От същото семейство учители са били Тодор Янков – 34 години и Атанаска Янкова – 31 години.

През 1921 г. в училището се открива прогимназиален клас. След военния период за по – дълго време учителстват Вълко Инджилиев, Атанас Инджов и др. По време на директора Атанас Инджов се построява новата сграда на училището.

През 1948/1949 в училището за първи път се открива ПДГ. Директор на училището тогава е Тодое Янков, който през 1951-52 учебна година е награден със значка „Отличник на МНП“. Директор на училището през учебната 1959-60 година става Тодор Манов. През 1962-63 учебна година тържествено е чествана 100-годишнината от създаването на училището. С указ на Президиума на Народното събрание училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ – I степен. За много добра и дългогодишна работа е награден Тодор Янков с орден „Кирил и Методий“ – III степен.

1964/65 г. Започва строителството на физкултурния салон.

Днес в ОУ „Паисий Хилендарски“-с. Бояново се обучават ученици от първи до седми клас, в маломерни и слети паралелки от селата: Бояново, Жребино и Борисово. Училището е средищно и защитено.
Сградата е просторна, със седем добре обзаведени класни стаи, компютърен кабинет, голям физкултурен салон, библеотека и е обезопасена чрез охранителна камера за външно и вътрешно видеонаблюдение.
Учениците учат в една смяна. Подготвят уроците си в ГЦОУД, която включва ученици от първи до седми клас.
Училищния екип работи по няколко Европейски проекта, които подпомагат учениците при усвояване и надграждане на знанията им по основни предмети, разтоварват се със спортни игри.
В училище се обучават и учениците в Самостоятелна форма на обучение, която им дава възможност за реализация по- нагоре.