,, Подкрепа за успех”, Български език-роден език

В прогимназиален етап е сформирана една група за обучителни затруднения по БЕЛ към проекта,, Подкрепа за успех”,  Български език-роден език, с ръководител Руска Тенева.

  1. I. Цели:

Преодоляване на пропуските при усвояването на знанията по Български език и литература в 6.клас.

  1. II. Очаквани резултати:

Повишаване равнището на знания по БЕЛ в шести клас и достигане на утвърдените държавни образователни стандарти.

В часовете, които се провеждат веднъж седмично, учениците упражняват и подобряват четивната техника, пишат под диктовка, редактират текстове, за да овладеят необходимите знания за основните книжовни норми на българския език.