„Подкрепа за успех“- Български език и литература I и II клас

Маргарита Димитрова е ръководител на „Подкрепа за успех“- Български език и литература I и II клас.
В проекта участват 5 деца от I и II клас. Учениците се ограмотяват и повишават равнището си на знания. Това става чрез разнообразни езикови задачи и игрови похвати.
Занимателният характер на упражненията, които се използват в проекта улесняват работата на децата и я правят по- интересна. Така усвояват по- добре четенето и писането.