СЪОБЩЕНИЕ!

На 17.06.2024г. от 9:00 часа в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- с. Бояново ще се проведе информационна кампания за запознаване обществеността с проект № BG-RRP-1.015- „Училищна STEM среда“, по който ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- с. Бояново участва.

№ BG-RRP-1.015-0290 Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Бояново, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

№ BG-RRP-1.015-0290 Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Бояново, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.