1-ви ноември ден на народните будители! Изработване на българското знаме

Честит празник! 1-ви ноември ден на народните будители! В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.