„Подкрепа за успех“- Български език и литература I и II клас

Маргарита Димитрова е ръководител на „Подкрепа за успех“- Български език и литература I и II клас. В проекта участват 5 деца от I и II клас. Учениците се ограмотяват и повишават равнището си на знания. Това става чрез разнообразни езикови задачи и игрови похвати. Занимателният … прочети още…

Петя Ангелова взе грамота за участие от конкурса за есе на тема „Моят свят – свят без зависимости“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в община Елхово награди участниците в конкурса за есе със социално-превантивна насоченост на тема: „Моят свят – свят без зависимости”. В конкурса участие взеха ученици от 5-ти до 12-ти клас, които бяха разделени … прочети още…