№ BG-RRP-1.015-0290 Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Бояново, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

№ BG-RRP-1.015-0290 Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Бояново, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.