СЪОБЩЕНИЕ

На 1.12.2023г. съгласно Заповед №27/10.11.2023г. на Директора на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“- с. Бояново е обявен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици и учители.