Първи носител на специалната годишна награда „Гергана Денчева“ за най- добър начален учител в община Елхово